Goed en kwaliteitsvol onderwijs

Het schoolteam probeert elke dag het beste van zichzelf te geven voor alle kinderen op school. We bewaken hiervoor voor elk kind de eindtermen van het basisonderwijs en werken hier stap voor stap en doelgericht aan. We trekken hiervoor duidelijke groeilijnen in de kleuter- en lagere school. We respecteren het ontwikkelingstempo van de kinderen en hebben aandacht voor het divers zijn van de kinderen.

Naast het leren in de klas, worden ook diverse uitstappen georganiseerd om dit doel te bereiken. Ook via bewegingskansen proberen we de ruimere ontwikkeling van elk kind te stimuleren. We leren kinderen omgaan met de huidige technologische middelen.

We willen als school niet enkel aandacht geven aan cognitieve kennis maar hechten ook veel belang aan de sociale vaardigheden. Zo zijn samen werken, samen spelen en een goede communicatie belangrijke items waaraan we werken.