Buitenschoolse opvang

Voor opvang buiten de schooluren kun je gebruik maken van de kinderopvang die ingericht wordt door het gemeentebestuur. Je dient je daarvoor te laten registreren bij Huis van het kind (Sporthal Drogenbrood, Wellingstraat, Beernem). Voor meer info kun je terecht op https://www.beernem.be/product/1009/buitenschoolse-kinderopvang-bko-t-knipoogje.


Alle kleuters en kinderen van het eerste en het tweede leerjaar kunnen na school voor buitenschoolse opvang naar ‘t Knipoogje (de opvang bevindt zich achteraan de school). De kinderen worden opgehaald op de speelplaats en onder begeleiding naar de opvang gebracht. Kinderen vanaf het 3de tot en met het 6de leerjaar kunnen op maandag, dinsdag en donderdag pas vanaf 17u15 terecht in de opvang. Ze moeten het eerste uur naar de studie.


Ook ‘s morgens voor de lessen kunnen alle kinderen (peuter tot en met 6de leerjaar) daar terecht vanaf 6u30.