Leerlingenraad

De leerlingen van het 2de tot 6de leerjaar mogen zich elk schooljaar kandidaat stellen om deel te nemen aan de leerlingenraad. Ieder jaar worden 2 nieuwe afgevaardigden per klas verkozen. Op verschillende tijdstippen doorheen het schooljaar komt de leerlingenraad samen om voorstellen te brengen en acties te organiseren.