Ouderraad

Wie zijn wij?

Wij zijn ouders betrokken zijn met het schoolgebeuren van onze kinderen.

Sommige van die ouders willen deze betrokkenheid ook in daden omzetten

en engageren zich in de werking van de kerngroep. Deze kerngroep zet

zich op regelmatige tijdstippen met de directie aan tafel en wisselt van

gedachten in een open en constructieve geest over allerhande thema’s die

verband houden met het leven op VBS De Zonnebloem.


Vergaderingen en activiteiten

Per jaar komt de kerngroep en directie een vijftal keer samen. Thema’s die

aan bod komen zijn ondermeer het activiteitenprogramma van de

ouderraad, mededelingen van de directie over de werking van de school,

De ouderraad zorgt voor financiële steun bij uitstappen, de aankoop van

didactische middelen, culturele activiteiten…


Doelstellingen

De ouderraad wil met raad en daad mee helpen aan de verwezenlijking

van het opvoedingsproject van de school. Daarbij wil ze de betrokkenheid

van de ouders actief vorm geven en ondersteunen. De ouderraad is het

klankbord van alle ouders naar de directie toe. Een goede samenwerking

met de directie is dan ook cruciaal. Tenslotte participeert de ouderraad ook

in de schoolraad.

En u?

Ook u kunt zich bij het begin van het schooljaar aansluiten bij de ouderraad

als actief lid van de kerngroep of als vrijwilliger. Voor verdere inlichtingen

kunt u mailen naar ouderraad.zonnebloem@gmail.com


Kerngroep ouderraad

Dries Bonamie, voorzitter

Drieke Desmidt, penningmeester

Jenske Michielsen/ Siglinde Simkens, gedeelde secretaris

Debby Boterberg

Greetje Caboor

Davinia coopman,

Joke Debucquoy

Els dhondt

Katrien Dudal

Schirley knockaert ,

Evy schiettecatte

Liesbeth Vermeersch

Leen Wanzeele