Onze visie

De Zonnebloem, een school met pit waar we met respect voor elkaar in een warme omgeving de kinderen de kans geven om te groeien tot unieke individuen.

Warmte

We gaan op een warme manier met elkaar om. Dit is een voorwaarde om zich goed te voelen op school en tot leren te komen. We willen een thuis zijn waar iedereen zich veilig voelt.

Uniek

Iedereen is anders, en dat is ok. Elke leerling heeft zijn talenten en noden. We gaan met alle kinderen op pad en geven hen kansen om zichzelf te ontwikkelen.

Groeien

We geloven in de groeikansen van elk kind. Samen met hen ontdekken we de wereld. We begeleiden kinderen in het groeien naar zelfstandigheid en laten hun stapsgewijs verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. We willen zorgen voor een vruchtbare bodem om elk kind te laten groeien.

Respect

We hebben respect voor iedereen die samen met ons school maakt (kinderen, schoolteam, ouders, CLB, externen, …). We willen inzetten op respectvol omgaan met elkaar en onze omgeving. We doen dit vanuit onze katholieke identiteit.

Pit

We zijn een school met pit. We willen kinderen de kans geven om regelmatig met verschillende leeftijden samen te leven en te leren. Dit doen we door regelmatig klasdoorbrekend te werken en samen onze schoolomgeving te verkennen.